Lovostaj kako je regulisan naredbom ( Službeni glasnik Republike Srbije broj 17 / 13. mart 2009. ), a kako je to uobičajno već za propise nije baš jednostavan i jasan. A jedna od nejasnoća kojom ću se pozabaviti u ovom tekstu jeste vezana za član 6 tog dokumenta, koji zabranjuje vraćanje ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba u vodu kad se upecaju. Kao prvi primer je rečeno obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus.

Većina ribolovaca baš nije upoznata da kod nas postoje dve vrste američkih somića ili kako ih još nazivamo terpana. U pitanju je riba koja ima zdepasto telo, bez krljušti i na glavi poseduje karakteristične brkove.

Od takog izgleda potiče i naziv somić. U Evropu je iz svoje postojbine Severne Amerike prenet u drugoj polovini 20 veka, sa ciljem da se gaji u ribnjacima.

Kako je vreme pokazalo ta ideja nije uspela, pošto terpani u Evropi ne mogu narasti više od 1 kilograma. A i takvi su retkost, više od 98% ih ima težinu ispod 0,5kg.

Cverglan ili terpan

U Severnoj Americi ih ima više vrsta od kojih neke mogu da narastu i do 8kg, pa su kao takve interesantne i za privredno gajenje, a i za sportski ribolov. Kao posebna zanimljivost im je hvatanje ribe rukama u plitkim vodama. Kod nas mu odgovaraju vode u nizijama, sa izuzetkom bržih vodotoka na kojima se pojavljuje jako retko.

Zato je na barama i kanalima noćna mora, mamac uzima izuzetno agresivno i brzo, tako da ga je skinuti sa udice bez pomagala, prava noćna mora.

Što se tiče mamaca na koje će doći, to su svi mamci biljnog i životinjskog porekla, terpan jednostavno ne bira mnogo.

Kako kod nas postoji jedinstven naziv američki somić ili terpan za obe vrste,  u zvaničnom dokumentu one su predstavljene latinskim nazivima, pa da ih malo bliže predstavimo. 

Ictalurus melas

Na engleskom mu je naziv black bullhead i kao specifičnost vrste je navedeno da može opstati u vodama koje su mutne, siromašne kiseonikom, slankaste iili tople. Jedna od karakteristika koja ga odvaja kao posebnu vrstu jeste broj žbica u analnom peraju koji može da varira od 17 do 21. Polukružna šara kod repa je veoma tamne boje. Poznat i pod latinskim nazivom Ameiurus melas (Rafinesque, 1820).

Ameiurus melas - americki somic

Ictalurus nebulosus


Na engleskom mu je naziv brown bullhead, a takođe može da se održi u mutnim vodama sa manjkom kiseonika. Specifičnost vrste jeste to što ima 21 - 23 žbice u analnom peraju. Polukružna šara koji ima u korenu repa jeste svetlije braon boje. Poznat i pod latinskim nazivom Ameiurus nebulosus  (Lesueur, 1819).

Ameiurus nebulosus - americki somic

Za obe vrrste je karakteristično da postaju polno zreli sa tri godine, a da im je životni vek do 8 godina. Kako se može videti iz slika, ali i iz dostupne stručne literature, ove vrste su toliko slične da nije čudo što pecaroši za obe koriste jedinstvani naziv. Takođe je pod znakom pitanja među stručnjacima u kojoj meri ugrožavaju ostale vrste, pastrmka (Dedual, 2002), slatkovodni rak (Barnes, 1996), jegulje (Rowe and Graynoth, 2002) su samo neka od istraživanja koja su pokušala to da dokažu, ali bezuspešno.

Međutim treba znati da u delimično zagađenim vodotocima, vrste koje su osetljivije na zagađenja, kao rakovi ili pastrmke će nestati. U tom pravcu se realno treba tražiti delom uzrok za nestanak domaćih vrsta, dok terpan kao otpornija vrsta može opstati i čak se razmnožavati.

Sasvim je sigurno da se lakše može optužiti novo pridošla riblja vrsta za sva zla, nego na primer fabrike koje se u slučaju pritiska ekologa pozivaju na socijalnu važnost, jer ako ulože u ekologiju neće biti konkurentni ili reći da je krivo zamuljenje vodotoka, a država je realno bez novca da ih može sve očistiti. Ali to su teme za neki drugi tekst, ovo je ipak bilo predstavljanje dve vrste američkih somića (Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus ) koje se mogu naći na našim prostorima.

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi