Jedan od vrlo bitnih preduslova za efikasnu kontru u ribolovu su savršeno oštre udice. Smuđaroši bi o ovome morali posebno da vode računa, jer smuđ čim oseti ubod širom otvara čeljusti i trese glavom kako bi se oslobodio udice. Tupa udica nedovoljno prodire kroz čeljust i često samo sklizne o koščato nepce smuđa.

Ovo je najčešci slučaj kada se lovi džigovima, odnosno sa jednom udicom okrenutom na gore. S obzirom da smuđaroši love na terenima gde je dno popločano kamenjem ili prekriveno školjkama, pre ili kasnije se vrh udice istupi.

oštrenje udica

Zbog toga bi sastavni deo pribora morao biti brus, koji se provuče sa unutrašnje strane vrha udice, koju treba ravnomerno polegnuti celom dužinom na brus i povlačiti, pazeći da to uvek radite pod istim uglom. Pri tome je takođe važno da se udica pomera po brusu, a ne obrnuto.To je jedini ispravan način za oštrenje udice.

Ponovite to i sa drugom unutrašnjom površinom. Nakon toga pređite na oštrenje bočnih površina. Prilikom povlačenja udice po brusu radite to uvek u suprotnom smeru od vrha udice, da se osetljivi vrh ne bi nabijao u brus i tako istupio. Proverite da li sve ispravno radite, tako što ćete osmotriti trag koji na brusu ostavlja udica (metal).

Krajnji rezultat oštrenja

Ukoliko smo radili pravilno, srebrna „fleka“ ce se protezati celom dužinom brusa. Gornja površina se samo dva-tri puta prevuče brusom,

kako bi se ispravio sam završetak vrha koji se može malo iskriviti tokom oštrenja prethodnih površina.

Završna faza oštrenja udice je upravo ovo „lizanje“ najtanjeg vrha sa svake strane dva do tri puta. Tako se skida namagnetisana „žica“ koja je nastala prilikom oštrenja ostalih površina.

Provera oštrine vrha se obavlja njegovim naslanjanjem pod pravim uglom na površinu nokta, kad se udica povuce za plocicu ili alkicu tek nešto jačom silom nego što je njena težina.

Ukoliko na noktu ostane jedva primetan trag, udica je dobro naoštrena. Na ovaj nacin treba prekontrolisati stanje udice posle svakog zakačinjanja ili oslobađanja od neke prepreke, kao i posle ulova. Sa tupom udicom se ne lovi ni u bunaru!

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi