Vobleri za sportski ribolov imaju veoma veliki broj varijacija, što je prednost, ali je u neku ruku i problem. Tako mnogo različitih voblera postavlja pred ribolovca izazov kako odabrati neki dobar model. Probaću ovde u tekstu navesti neke od stavki po kojima se ove varalice međusobno razlikuju.

Za odluku koji vobler za pecanje uzeti, možete se osloniti na savete kolega koji ih koriste. Međutim, trebalo bi razmisliti i o testiranju nekih novijih modela.

Ovde neću predstaviti ni jedan konkretan model, samo ću navesti neke opšte karakteristike voblera. Svaka od karakteristika se kombinuje sa drugima da bi se stvorila varijanta za sve uslove na vodi. 

Materijali za Voblere

Za izradu voblera se koriste različiti materijali, a od materijala koji se koristi delom zavisi način rada same varalice prilikom povlačenja kroz vodu. U osnovi to nije neka ključna stavka o kojoj bi se trebalo previše razmišljati, ali u praksi se najčešće to svodi na to pitanje šta sam ribolovac više voli.

vobler kao bandar
    • Drvo: Tradicionalni materijal za voblere. Drveni vobleri imaju dobar rad u vodi i odlično reaguju na promene brzine povlačenja. Mana im je skuplja cena proizvodnje po komadu.
    • Plastika: Najčešći materijal danas. Plastični vobleri su izuzetno prilagodljivi i karaktriše ih niža cena proizvodnje (što ne znači konkretno i da će cena u prodavnicama biti niža).
    • Metal: Metalni vobleri se koriste za dublje ribolovne situacije, najčešće se upotrebljavaju pri ribolovu na moru.

Vrste Dodataka

Dodaci na vobleru treba da poboljšavaju privlačnost ili da utiči na vibracije koje varalica proizvodi prilikom povlačenja kroz vodu. Ovo može biti veoma problematično jer neki dodaci mogu izgledati atraktivno, a u stvari više plaše ribe nego što ih izaziva na napad.
    • Vještačko peraje: Dodaju realističnost pokretima u vodi, mada se retko viđa na modelima.
    • Oči: Oči na vobleru pomažu u simuliranju plena i izazivaju reakciju grabljivice. One mogu biti nacrtane ili nalepnice, sa tim da kod nalepnica se mogu koristiti reflektujuće folije.
    • Perje i Krzno: Dodatci od perja i krzna povećavaju privlačnost voblera, posebno u situacijama kad se koristi spora prezentacija. Često se ovo privezuje uz udice, te je prisutno, a ne utiče direktno na sam rad voblera.
    • Zvečka: dodatak koji se ugrađuje u telo voblera, obično je to jedna mala cevčica u koju se obaci jedna ili dve kuglice.

 

fire tiger varalica za ribolov

Prema dubini zarona

Vobleri se veoma često dele prema dubini zarona, što je za ribolovce veoma bitno.
    • Površinski vobleri: Plivaju na površini vode (do dubine od 50cm), idealni za ribolov na površini. Oni imaju paknu koja je okomito postavljenu na telo varalice. Postoje pakne koje se nazivaju "lomljene", koje takođe dobro rade posao
    • Plivajući vobleri: Potonu ispod površine i često su korisni u lovom na srednjim dubinama. One ukoliko se prestanu povlačiti lebde i zadržavaju se na određenoj dubini.
    • Dubokovodeći vobleri: Razvijeni da dosegnu veće dubine i ciljaju ribe koje se nalaze u većim dubinam.

Broj članaka

Kada su u pitanju modeli ovih varalica za ribolov u našim prodavnicama, to su najčešće jednodelni komadi. Ono što bi trebalo imati u vidu da su ponekad višedelni vobleri odlično rešenje. Stvar je u tome da se mogu naći dvodelni vobleri u dužinama od 4 ili 5 cm.
    • Jednodelni vobleri: Jednostavni za upotrebu, često plivaju ravno.
    • Višedelni vobleri: Fleksibilniji, simuliraju pokret tela ribe i često su efikasni pri sporom povlačenju.

površinski vobler za ribolov

Dimenzije

Na ovu temu bi se moglo složiti par dobrih šala, međutim prilikom ribolova pitanje koju dužinu voblera koristiti može da odluči između uspeha i neuspeha. Ovde bi trebalo da se ima prava mera, ona se u osnovi svodi na odabir voblera prma veličini vode na kojoj se peca.
    • Dužina: Duži vobleri imaju veći domet prilikom zabacivanja zbog svoje težine. Međutim i tu treba imati meru, dužina voblera treba biti u skladu sa veličinom ribe koju očekujemo da upecamo. Nije korisno koristiti voblere od 14 cm na barama ili voblere od 4 cm na velikoj reci ili jezeru.
    • Prečnik: Najčešće vobleri imaju poprečni presek koji ima oblik sličan ribljem telu, međutim postoje modeli i sa okruglim profilom. Svaki od tih oblika na poprečnom preseku ima svoj uticaj na rad voblera pri ribolovu. Nije toliko bitno kako nama deluje kad ga uzmemo u ruku, već ja važno kako ga ribe vide.

Boja

Mada ovo navodim poslednje, to ne znači da je najmanje bitno
    • Realistična: Stvar je da vobler ima iste boje kao i male ribice koje služe kao plen za grabljivice. Ovo je sad otišlo toliko daleko da se vrši skeniranje kedera i potom 3D štampanje boje.
    • Apstraktna: Ovo je dosta često, a znači da je dezen na vobleru veoma različit od onoga što se viđa u prirodi. Verovatno su dva najpoznatija RH - red head i FT - fire tiger,mada ima i svega i svačega. U osnovi neki od ovih dezena za varalice su se pokazali dobro pri ribolovu.

varalica za ribolov red head

Ovo je samo jedan pokušaj da se malo proba razjasniti podela voblera. U ribolovačkim prodavnicama kad se pogleda, svi nekako deluju veoma slično, a zapravo su svi veoma različiti.

Testiranje različitih modela voblera omogućava ribolovcu da otkrije koji model najefikasnije provocira reakciju ribe, sad je na svakom da sam odabere koje modele će koristiti.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi