Vođenje silikonskog mamca kroz vodu za pecanje štuke zahteva kombinaciju stabilnog povlačenja, pauza i povremenih trzanja vrha štange. Specifična brzina i obrazac povlačenja će zavisiti u zavisnosti od uslova i doba godine, ali generalno, želite da povlačite svoj mamac sporo do umereno, omogućavajući mu da oponaša kretanje povređene ribice.

U osnovi su silikonske varalice jeftinije od drugih modela, pa su iz tog razloga popularne da se pretraži neki teren gde ribolovac peca prvi put. Poznato je da štuka često čeka u zasedi i da lovi kad se ukaže zgodna prilika, ali te zasede se prave na terenima sa preprekama pod vodom. A ti tereni su i isto vreme zgodni da se zakači (i izgubi) varalica.

Generalni saveti za ribolov silikoncima

Kod nas su najčešći silikonci koje koriste sportski ribolovci tvisteri i šedovi. Ovo je jedna gruba podela, jer svaki od ovih tipova ima mnogo varijacja od raznih proizvođača i modela. Uz različite silikonske varalice treba povesti računa da se odabere olovna glava odgovarajuće težine.

Bacite svoj mamac što dalje možete - Ovo će vam omogućiti da pokrijete više vode i povećate svoje šanse da uhvatite štuku. Ovo se može regulisati upotrebama olovnih glava različite težine, to direktno utiče na udaljenost koliko se varalica zabaci i dubinu na kojoj se kreće kroz vodu

providni silikonac za štuku
silikonska varalica za sunčano vreme

.

Povlačite svoj mamac sporo do umereno - Štuke su grabljivice iz zasede, pa su stoga sklonije da napadnu mamac koji se sporo i nepravilno kreće. Zavisno od brzinu kojom se varalice povlače, one proizvode i različite vibracije (koje su opet različito zanimljive za štuku). Sporim povlačenjem se stvara utisak da je u pitanju povrežena ribica koja se sporo kreće.

Pauzirajte svoje povlačenje povremeno - Ovo će štukama dati šansu da reaguju na vaš mamac i izvedu napad. Ovo je dokazana situacija, kroz praksu se dokazalo da je ta pauzica često ono što isprovocira štuku na napad.

Trzajte vrhom štange povremeno - Ovo je suprotno od prethodne aktivnosti i neće provocirati napad štuke na varalicu, ali će privući pažnju. Jednostavno će vašem mamcu dati nepravilnije delovanje i učiniće ga privlačnijim štukama. Ovo je slino kao koad se peca smuđ.

Eksperimentišite sa različitim obrascima povlačenja da biste videli šta najbolje funkcioniše za vas. Ključ je da držite svoj mamac u pokretu i da ga učinite da izgleda kao živa ribica.

Evo nekoliko dodatnih saveta

Koristite razne boje - Štuke privlače razne boje, pa eksperimentišite sa različitim bojama da biste videli šta najbolje funkcioniše za vas. Postoji dokazani šablon gde se neke neutralnije boje koriste po sunčanom vremeno, dok one jače kao bela, crvena ili žuta se upotrebljavaju kad je oblačno ili u sumrak. Međutim kod štuke se može pojaviti odstupanje od ovog pravila, pa treba eksperimentisati.

Koristite mamace sa mirisom - Kod nas nepopularno, ali se u svetu često koristi. Ribolovačke prodavnice i kod nas imaju kesice sa mirisima u koje se potapaju ili ima i sprejeva sa kojima se našpricaju varalice Štuke imaju izoštren smisao mirisa, pa mogu biti veoma efikasni mirisi. Neke popularne mirise za mamce za štuke uključuju ribice, krv i beli luk.

Pecajte u pravim oblastima -  Deluje logično, ali se mora i napomenuti. Štuke se nalaze u raznim staništima, ali su najčešće u plitkim, šikarskim područjima. Tražite područja sa šikarama, gomilama stena i oborenim drvećem.

Ovo su neki uopšteni saveti za silikonske varalice, mada oni u osnovi važe i za druge tipove varalica za ribolov. Veoma je bitno prilagoditi se uslovima, kakvo je vreme, gde se nalazi sunce, da li ima stabala na obali, kakvo je dno, da li ima i kakva je vodena vegetacija, to je sve bitno pri ribolovu štuke. Na osnovu tih faktora treba se odlučite koji silikona ćete koristiti i kako ćete ga povlačiti kroz vodu.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi