Bandar na varalicu

S obzirom da je prosečna lovna težina bandara 200 do 300 grama, oprema za varaličarenje je u klasi ultra-lake. Bandar se može loviti svim tipovima varalica u najmanjim veličinama, a posebno su efikasni leptiri, veličine 0, 1 i 2, kombinovani sa perjanim dodatkom crvene i žute boje. Na dubljim stajaćim i sporo tekućim vodama, sa manje priobalne vegetacije, uspešno se može loviti manjim voblerima: „Ružno Pače“ (3, 4 ili 5) i Rapalom „Mini Fat rap“ Takode su efikasni i manji džigovi u žutoj i crvenoj boji.

Sezona varaličarenja bandara traje od ranog proleća do kasne jeseni, s tim što je lov tokom leta manje uspešan. Pecanje se odvija pretraživanjem karakterističnih mesta na kojima bandar boravi i lovi, laganom vučom pri dnu.

Oko potopljenog granja, uz pojas trave, kao i kada lovi pri obali, treba koristiti površinsku metodu varaličarenja primenom plivajućih, plitko-zaranjajućih voblera. Kao riba od manjeg privrednog značaja nije zaštićen zakonom i retko se peca sa namerom, osim na vodama na kojim naraste do lovne veličine od minimalno 300 grama.

Možda će vas zainteresovati i tekst: Ribolov bandara

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi