Bandar ( Perca fluviatilis ) naseljava donje tokove reka, plavna područja, bare i kanale, a ima ga i u jezerima. Riba je hladnih voda i na severu Evrope naraste do veličine od preko 1,5kg, dok na našem klimatskom području zbog neodgovarajućih uslova retko dostiže težinu vecu od 0,8kg. Mresti se u proleće, u Martu i Aprilu, pri temperaturi vode od 14 stepeni, na sličan način kao i ostale ribe iz familije grgeča.

Mlađ bandara se u prvoj godini života hrani planktonom i larvama, i u tom periodu ga proždiru štuka i ostale grabljivice. U drugoj godini počinje da u ishrani koristi mlađ drugih vrsta riba Ali i kada odraste ne odriče se faune dna i beskičmenjaka. Krupniji bandari love samostalno i borave na većim dubinama, dok se jata manjih bandara dižu u srednje slojeve i love do same površine.

Prisustvo bandara u površinskim slojevima je uočljivo po prštanju i begu malih ribica u jednom smeru, jer ih bandar progoni odozgo i pravolinijski. Kada jato bandara lovi pri obali i bliže površini, utrkuju se izmedu sebe i varalicu najčešce zgrabi najkrupniji u jatu.

bandar

Bandar na varalicu

S obzirom da je prosečna lovna težina bandara 200 do 300 grama, oprema za varaličarenje je u klasi ultra-lake. Bandar se može loviti svim tipovima varalica u najmanjim veličinama, a posebno su efikasni leptiri, veličine 0, 1 i 2, kombinovani sa perjanim dodatkom crvene i žute boje. Na dubljim stajaćim i sporo tekućim vodama, sa manje priobalne vegetacije, uspešno se može loviti manjim voblerima: „Ružno Pače“ (3, 4 ili 5) i Rapalom „Mini Fat rap“ Takode su efikasni i manji džigovi u žutoj i crvenoj boji.

Sezona varaličarenja bandara traje od ranog proleća do kasne jeseni, s tim što je lov tokom leta manje uspešan. Pecanje se odvija pretraživanjem karakterističnih mesta na kojima bandar boravi i lovi, laganom vučom pri dnu.

Oko potopljenog granja, uz pojas trave, kao i kada lovi pri obali, treba koristiti površinsku metodu varaličarenja primenom plivajućih, plitko-zaranjajućih voblera. Kao riba od manjeg privrednog značaja nije zaštićen zakonom i retko se peca sa namerom, osim na vodama na kojim naraste do lovne veličine od minimalno 300 grama.

Možda će vas zainteresovati i tekst: Ribolov bandara

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi