Bucov ima izuzetno razvijeno čulo bočne linije, odlično vidi i razlikuje boje. mresti se od polovine aprila do polovine maja, pri temperaturi od 18-22 C, na dubini od 1,5-2m, na peščanom ili šljunkovitom dnu i na delu reke sa sporijim tokom.

Sve do prve godine života hrani se planktonom, nakon čega prelazi na mlađ drugih vrsta riba.

Bucov je dnevna grabljivica, ali se po mesečini i tihom vremenu, bez vetra, hrani noću. Kada lovi kreće se u površinskim slojevima vode, a najveći deo vremena provodi na dnu.

Lovi na svim mestima na kojima je grupisana sitna bela riba. To su uglavnom limani, ušća manjih pritoka, prelivi preko šporova i većih prepreka u vodi.

Aktivnost bucova je prepoznatljiva po bočnim zaokretima u površinskom lovu. Ribu lovi u okretu, s glave i bočno i to ribice koje se kreću uzvodno iz jata. Ako je jato kedera veće, grupa bucova ga razbija i lovi one jedinke koje su se u begu odvojile i predstavljaju lak, jasno definisan plen.

bucov

Bucov na varalicu

Varaličarenje bucova se može smatrati srednje teškim ribolovom. Štap za površinsko varaličarenje bucova treba birati prema uslovima ribolova. Za površinsko varaličarenje manjim voblerima, potrebno je imati štap bacačke težine 20 do 40gr, zbog što daljeg izbačaja lakših i manjih voblera, dužine 2,7 do 3m i savitljiv u gornjoj trecini dužine.

Za daleka izbacivanja pilkera, potrebno je koristiti štap težine bacanja 30-60gr, dužine 3-3,3m, brze akcije vrhom. Mašinica kapaciteta 100m/0,40mm, visokog prenosnog odnosa i sa špulnom za daleke izbacaje (long cast), zadovoljiće potrebe pri ribolovu. Brzo povlačenje varalice i veliki broj zabacaja tokom ribolova, za kratko vreme uništi nekvalitetnu mašinicu, pa se prilikom izbora treba opredeliti za čekrk visoke srednje klase.

S obzirom da je u varalicarenju bucova najbitnije daleko izbacivati varalicu i da se borba u najvecem broju slučajeva odvija na većoj distanci, srednjoj dubini, površinskim slojevima i čistijem terenu, odgovarajuća debljina monofila treba da bude dijametra 0,25-0,30mm, niže memorije i veće istegljivosti.

Pre početka varaličarenja, ribolovnom mestu treba prići tiho i NIKADA sa uzvodne strane i od same obale.

Ako je pristup mestu pogrešan, šanse za ulov su znatno manje, naročito po bistroj vodi. Sistemi za ribolov bucova mogu se kombinovati na razne načine. Najpopularniji sistem je kombinacija osnovne varalice sa strimerima navezanim iznad osnovne varalice na udaljenosti od oko 40cm. Ako je potreban dalji izbačaj, kao osnovna varalica može poslužiti pilker, kašika ili ručno izradena olovna varalica. Za kraće izbacaje vobleri su neprevaziđeni kao osnovna varalica i to samo u prirodnim bojama.

Vaser kugla u kombinaciji sa dva strimera je takođe vrlo izazovan sistem za lov bucova, ali samo kada radi pri samoj površini. Površinskim metodama varaličarenja bucov se može loviti sve do kraja jeseni, kada će se povući u dubinu. U zimskom periodu aktivnost bucova je na minimumu, što će potrajati sve do marta.

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi