U toku godine promene vodostaja i zamućenost vode su svakodnevna pojav, ali se najveće promene de&šavaju tokom proleća i jeseni. Zimi zbog snega koji se zadržava na planinama reke imaju slab dotok, pa je vodostaj obično nizak. Dolaskom proleća i topljenjem snega, pritoke donose veće količine vode, što dovodi do porasta vodostaja velikih reka i njihovog zamućenja.

Porastom temperature, život u vodi se aktivira, ribe napuštaju svoja zimska boravišta i kreću u potragu za hranom. Tada su najbolja mesta za ribolov ušća pritoka koje nose u sebi obilje riblje hrane. Sve u vodi tada živne, a jata sitnih riba prilaze obali i površini, hraneći se larvama i hranjivim materijama koje su donele nabujale pritoke.

Vodostaj na rekama

U većim rekama tok je obično ubrzan, pa su ribe primorane da pridju obali gde je matica slabija. Pri visokoj, jakoj i mutnoj vodi često se na metar od obale love kapitalni primerci ribe. Leti, kada se padavine prorede, reke opadaju i postaju bistrije, ribe se povlače u dubinu izbegavajući svetla nezaklonjena mesta.

U jesen, zbog pojačanih padavina, opet imamo sličnu situaciju kao i tokom proleća kada su uslovi za ribolov najpovoljniji. Blagi porast vode, pad temperature i porast količine kiseonika u vodi predstavljaju idealne uslove za ribolov.

Zimi, u kombinaciji niskog vodostaja i niskih temperatura šanse za ulov su minimalne, a riba se obično aktivira pred porast vode i po nešto toplijem vremenu. Letnji porast vodostaja praćen kišom koja rashlađuje vodu ili topla zima sa povišenim vodostajem daju izvanredne šanse za ulov. Takve situacije ne treba propuštati, jer ulov može biti iznenađujuće bogat. Kod određivanja ribolovne pozicije ili mesta prema oscilacijama vodostaja veoma je bitno pratiti vodostaj celim tokom reke.

Na terenima oko Apatina, na aktivnost ribe znatno utiču oscilacije vodostaja Drave. Naime, ako je ova pritoka nekoliko dana bila u stalnom porastu posle kojeg dolazi do opadanja, tada će upravo prvi dan opadanja vodostaja Drave biti udaran na Dunavu u blizini pritoke.

Osnovno pravilo je da je na reci dobro pecati u dane kada je njena pritoka u opadanju, ali je ipak prvi dan opadanja te pritoke idealan za ribolov. Nešto najgore što nas može zadesiti u ribolovu je prvi dan porasta pritoke. Tada ona bukvalno ukroti i pomeri maticu reke u koju se uliva.

Kada porast pritoke traje nekoliko dana, šanse za ulov su veće jer je prošlo dovoljno vremena da se riba privikne. Oscilacije vodostaja na reci znatno utiču na uspeh ribolova na zatvorenim ili poluotvorenim vodama (barama i kanalima) oko reke. Konkretno, ukoliko je vodostaj Dunava u porastu to će dovesti do dizanja nivoa vode u poluotvorenoj vodi, što će aktivnost ribe svesti na minimum. U zatvorenim vodama u koje ulazi voda iz Dunava, tek pri ekstra visokom vodostaju, mali porast na reci će prouzrokovati opadanje vode na barama, što će pozitivno uticati na aktivnost ribe u barama i kanalima.

U barama i kanalima oko Dunava, štuka će najčešće reagovati na oscilacije vodostaja. Sve dok voda opada štuka će odlično raditi, ali ukoliko dođe do porasta vodostaja, ona će prestati sa radom.

 


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi