Stepski soko je ptica koja je poznata kao selica, mada postoje teritorije na kojima se zadržava preko cele godine. Dužina tela je od 34-50 cm a raspon krila kod njega je od 95-120 cm. Ženka je veća od mužjaka i to do 30%, dostiže telesnu težinu od 930 - 1450 gr a mužjak u proseku ima između 440 - 780 gr.

Kako izgleda stepski soko

Šare na stepskom sokolu nisu prugaste nego deluju kao da su prskane, a boja šara je smeđa. Leđa su kod stepskog sokola tamno smeđe boje.

Posmatrači ptica smatraju stepskog sokola  jednom od deset napoželjnijih prica  za videti u Srbiji. Kod nas je zaštićena vrsta, zabranjen je lov na njega ili bilo kakvo hvatanje.

Stepski soko

Mapa izvor Wikipedia

teritorije koje naseljava stepski soko

  • Žuta = gnezdi se
  • Plava = provodi zimu
  • Zelena = zadržava se tokom cele godine

Stepski soko je stekao popularnost činjenicom da je zabeleženo kojom se brzinom kreće kad lovi plen, a to je 322km. Kada je gnežđenje u pitanju, kao i ostali sokolovi ne pravi gnezda, već prisvaja tuđa. U Srbiji su to obično gnezda gavranova, u kojima ženka stepskog sokola snese do 6 jaja.

Prostori koje nastanjuje su otvorena polja , sa usamljenim drvećem koje koristi kao osmatračnice. Hrani se pticama i glodarima.


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi