Sova utina se nalazi među nekoliko ptičijih vrsta koje su nazanimljivije za posmatranje u Srbiji. Poznata je i pod nazivom mala ušara, zbog karakterističnih pera na vrhu glave koji daju izgled naćuljenih ušiju. Perje je kod ove sove tako da omogućuje dobro kamufliranje, svetlo je smeđe sa većim brojem tamnih mrlja. Veličina ovih sova se kreće od 30 do 40cm, dok ima raspon krila 85 - 100cm

Kako izgleda sova utina

Broj ove vrste sova u Srbiji je oko 15 000 ptica, a naseljava celu teritoriju. To je posledica jer joj odgovara svaki teren od ravnice pa do planinskih područja.  Veoma je dobro što naseljava teritoriju cele Srbije, pošto to daje veliki potencijal za ljubitelje posmatranja ptica, a samim time i razvoju te vrste turizma kod nas.

Sova utina ne pravi gnezda gde će polagati jaja, veđ preuzima gnezda koja su napravile druge ptice. Ženka polaže do pet jaja u gnezdo u razmaku od nekoliko dana. Mladi se izlegu posle 28 dana, dok gnezdo napuštaju kad se navrši 25 dana od izleganja.

Sova utina

Asio otus - sova utina

Asio otus - sova utina

Sova utina

Ukoliko je godina dobra sova utina ( mala ušara ) može da podigne dva legla godišnje. Ovo da je godina dobra znači da ima hrane više nego u prosečnim godinama. Hrani se manjim glodarima, a to čini samo noću. Preko dana odmara u krošnjama drveća.


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi