Beloglavi sup - Gyps fulvus je možda i najpoznatija ptica u Srbiji. Razlog tome je što se nekada nalazio na grbu Nemanjića. Danas je to veoma popularna ptičija vrsta koja se koristi za promociju kanjona reke Uvac. Beloglavi sup je ptica karakterističnog izgleda, raspon krila im je od 2.40 do2.80m.

Težina beloglavih supova se kreće između 6 i 13 kilograma. Ima ogoljenu glavu i vrat sa malenim perima, a pri dnu vrata ima "kragnu" bele boje. Kod mladih beloglavih supova, ova kragna je smeđe boje i tako se mogu razlikovati od odraslih ptica. Ptice dostižu polnu zrelost sa 5 ili 6 godina.

Beloglavi sup svoja gnezda pravi u liticama. Kod nas ga ima dosta u klisurama reka Trebišnjica, Uvac i Mileševka, a sve tri lokacije imaju status specijalnog rezervata.

Populacija beloglavoga supa

U poslednje vreme je populacija u Srbiji u porastu, ali i u drugim delovima Evrope. Prilkom traženja hrane, zna da pređe velika prostranstva, a zahvaljujući prstenovanju se utvrdilo da dolazi do mešanja populacija beloglavog supa između Izraela i Srbije.

Pet ptica koje su prstenovane u Srbiji su pronađene u Izraelu, a sedam prstenovanih u Izraelu je zabeleženo kod nas.

Prema prebrojavanju beloglavih supova 1 decembra 2012 godine procenjeno je da u Srbiji ima između 305 i 302 ptica. Na osnovu toga je predviđeno da če u narednoj sezoni gnežđenja biti oko 130 parova.

Beloglavi sup posmatranje ptica

Beloglavi sup - Gyps fulvus

Beloglavi sup


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi