Fazan ( Phasianus colchicus ) je veoma rasprostranjena ptica širom sveta. Ova ptica je iz reda koka Galliformes, a ovaj koji se kod nas nalazi u divljini je veoma skroman po bojama u odnosu na druge vrste iz tog roda. Poreklo fazana je iz Srednje Azije, ali je još pre mnogo vekova, tačnije u periodu antičkog Rima preneta iz Azije u Evropu. Što se tiče staništa fazana, ova ptica najčešće naseljava predele oko rečnih obala, često šumarke i njive na kojima može naći dovoljnu količinu hrane. Izgled fazana se dosta razlikuje kada su u pitanju mužjaci i ženke.

Što se mužjaka fazana tiče, oni su uglavnom dužine od 50 do 90 cm i to sa sve repom (rep je kod fazana dosta dugačak, i neretko možete videti fazana koji ima rep veličine polovine od ukupne dužine). Perje kod fazana mužjaka je uglavnom braon boje, dok je glava karakteristične zeleno – plave boje. Oko očiju postoje pera crvene boje, a oko vrata se kod nekih podvrsta može naći i manji prsten koji je bele boje.

Kod ženka imamo to da su dosta manje od mužjaka i imaju drugačiju, sivu boju, nego mužjaci­. Zbog toga što se mužjaci često love, imamo tu statistiku da na 5 do 6 ženki ide samo jedan mužjak.

 Fazan

slika pruzeta sa sajta morguefile.com

Fazani se gnezde na zemlji u periodu od aprila pa sve do juna. Period inkubacije jaja kod fazana traje od 23 do 26 dana. Fazan nije dobar letač i  lete na relativno kratkim relacijama, ali zato je karakteristično da na zemlji dosta brzo trče. Ishrana fazana se uglavnom sastoji od biljaka pa su na spisku vrhovi žitarice, potom deteline, pupovi, bobice, često semenke.

Međutim, nije isključena i ishrana insektima, crvima, žabama, poljskim miševima, puževima i insektima sličnim gore navedenim. Uz hranu, ove životinje, uzimaju i sitne kamenčiće koji im u stomaku služe za varenje hrane, odnosno mlevenje.

Životinje koje predstavljaju pretnju fazanima, i životinje koje ih najčešće love su uglavnom lisica, mačka, jastrebovi. To su životinje koje mogu ugroziti život kako mladih, tako i starijih fazana. Sa druge strane, životinje kao što su svrake i kune mogu da napadnu samo mlade fazane. Takođe imamo i životinje koje pljačkaju gnezda ovim životinjama, a to su uglavnom  ježevi, pacovi i divlje svinje.

Leto je bolje vremensko doba za fazana, nego zima i to upravo zbog toga što leti fazan može bolje da se uklopi sa okolinom da ga ostale grabljivice teško uočavaju. Zimi, kada opadne svo lišće, fazan ne može tako dobro da se kamuflira, tako da ostaje na milost i nemilost ostalih životinja. 

Raširenost fazana

Zbog toga što se ova ptica lako prilagodi gde god da se nađe, fazan je jedna od najpoznatijih ptica na svetu. Njihova prirodna staništa su dosta raznolika, tako da se mogu naći od nizijskih šuma pa sve do visokoplaninskih šuma i visoravni. Naseljava gotovo sva lovišta u našoj zemlji.

Kada je u pitanju lov, uglavnom se fazan lovi psima ptičarima. Postoje 3 načina lova ove ptice, a to su: prigonom, pogonom kao i kružnim lovom­. Zbog toga što se hrane biljkama i određenim insektima, fazane svrstavamo u svaštojede. Parenje fazana počinje negde sredinom marta. Ženka može da snese od 8 pa do preko 12 jaja na kojima leži četiri nedelje ukupno. Jaja polaže u ranije pripremljenom gnezdu koji se nalazi u zemlji. Malli fazani se osamostaljuju nakon deset nedelja.

Nažalost, fazan je vrsta ptice koja se iz godine u godinu smanjuje kako zbog nepogodnih vremenskih uslova, tako i zbog životinja koje ih love kad god imaju prilike za to. Kod nas je iz tog razloga veoma razvijen sistem veštačkog uzgoja fazana i potom njihovo puštanje u lovište kao odraslih prica.

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi