Lovačka čeka je veoma dobar način da se love divlje svinje, omogućava bolju vidljivost na terenu što je dobro za lakše uočavanje divljači i za samu sigurnost lovaca. Ovakav način lova ima neke svoje specifičnosti i o njimaćemo pisati, potrebno je znati malo o ponašanju svinja, o pravilnom odabiru odabiru lovačke puške i kalibra municije ali i o sigurnosti tokom samog lova.

Čeke za lov bi se mogle ugrubo podeliti na stacionirane i na one montažne. Bilo bi pogrešno reći da je neka od njih bolja, svaka ima svoje prednosti i mane. Stabilne čeke u lovištima su nešto na šta je divljač naučila i čega se ne boji, a sa druge strane montažne pružaju veću pokretljivost kao i šansu da se postavljaju na mestima gde ova divljač izlazi periodično.

Njihovim korišćenjem se povećava i sama sigurnost lovaca koji imaju priliku da bolje vide oko sebe, ali i da budu bolje viđeni od strane drugih lovaca. Sa druge strane pošto se ne nalaze na zemlji manja je šansa da će divljač osetiti njihov miris i pobeći.

Oprema i vreme

Lov svinje sa čeke se obično obavlja rano ujutru ili predveče, u smiraj dana. Kako je bolja preglednost terena i postoji oslonac za oružije povremeno se puca na divljač koja je na udaljenosti većoj od 100. Na terenu je situacija takva da se većinom puca na udaljenostima od 50 pa do 80m. Za ove potrebe se koriste karabini koji bi trebali biti prethodno kvalitetno upucani, na sto metara bi sve trebalo biti u prečniku od 5 cm.

Za lov se koristi lovački kalibar, najčešći su kalibri 9,3x62, .30-06, 7x64, 300Win.Mag i 8x68 S.  Može se ponegde čuti ili pročitati i preporuka za 222 Rem, 243Win i još par slabijih koji su u osnovi namenjeni za srneću divljač. Znam da je to sad nabacan veliki broj različitih kalibara ovde u tekstu, a potreban je samo jedan. Međutim kada se odabere jedan kalibar, sledi odabir oblika zrna i proizvođača. Ovde bi se moglo reći koliko lovaca, toliko i različitih mišljenja o odgovarajućem kalibru. Tako da bi moja preporuka bila da pre nabavke puške se posavetujete sa lovcima iz vaše okoline koji praktikuju lov sa čeke na divlje svinje.

Pored toga je potrebno poneti i kvalitetni baterisku lampu koja će biti od velike pomoći nakon što se puca na divljač. A dok se čeka treba se zaštititi od komaraca, pa je obavezna kvalitetna krema i uz to primerena odeća. lovačka puška treba da bude dobro upucana i udobna za korišćenje. Kvalitetan dogled i kvalitetan daljinomer su samo jedan veliki plus pri čekanju.

Vreme koje je često zgodnije za ovaj način lova jeste ujutru, tada se divljač vraća u šumu ili tršćake pa može biti malo nepažljivija u želi da se što pre dočepa zaklona. Dodatna prednost za ovaj period dana jeste da kako vreme odmiče sve se bolje vidi pa se lakše prepozna da li je u pitanju vepar ili krmača. Međutim tu je bitno da se dođe na čeku za lov bar sat vremena pre svitanja, jer bi kasnijim dolaskom mogla uplašiti divljač.

Tehnika lova

Da bi lov na svinje sa čeke bio uspešan potrebno je pratiti tragove divljači. Kod redovnih čeka u lovištu se divljač može očekivati uglavnom uvek, jer se one postavljaju u blizini mesta gde se divljač zadržava ili češće prolazi. Međutim u nekim periodima se desi promena  u ponašanju divljači, usled obinih padavina, zbog dužeg perioda bez kiše ili sezonskog dozrevanja nekih plodova.

Provera tragova u blizini lovačke čeke će omogućiti sigurniji lov, a kišno vreme će osigurati sigurne tragove ukoliko divljač prođe. Ako je sušno vreme tragovi se malo teže mogu uočiti i treba malo iskustva od strane lovaca da bi se uverili.

Montažne čeke za lov su dobre kada se lovi na mestima gde se divlje svinjem nazimad i veprovi, skupljaju periodično. To su uglavnom poljoprivredne parcele, na primer sa pšenicom u periodu kada klasje prelazi iz mlečne zrelosti u voštanu ili polja sa kukurozom koji zori. Na nekim terenima gde dominiraju uglavnom livade se na ovaj način može loviti u periodu kad dozrevaju plodovi na nekim voćkama koje stoje usamljene pri vetreozaštitnim pojasevima, recimo ringlovi ili dudovi.

lov vepra sa čeke

Tokom cele godine je dozvoljen lov na vepra sa čeke, kao i nazimadi starih do dve godine. Kako je period lova u doba dana kada je smanjena vidljivost, treba biti strpljiv kada se divljač pojavi. Tako se ima vremena za pozdano utvrđivanje šta se to pojavilo pred nama. Pored toga što sa malo više strpljenja nećete odstreliti krmaču, sigurno je da ćete sačekati da se divljač postavi u povoljan položaj za hitac.

Situacija nije idealna, da ne pomisli neko za ovaj način lova divljih svinja. Strpljenje dok se posmatra divljač dok nedođe u dobru poziciju kvari znojenje zbog vrućine, navala komaraca i često pomalo klimava čeka za lov.

Nakon što pucate na divljač treba pažljivo sagledati stanje na terenu, što i nije baš najlakše zbog navale adrenalina. Ukoliko je vepar ili nazime pogođeno dobro palo je u vatri na mestu gde je stajalo ili neposredno blizu. Međutim desi se i da ranjena divljač pobegne sa mesta nastrela. Nakon što pucate, možete upaliti baterisku lampu i polako sići sa čeke te krenuti prema mestu gde je bila divljač.

Ukoliko je divlja svinja ranjena, potražite tragove krvi i dlake na mestu pa ga obeležite da ga posle lako možete naći. Potraga za ranjenom divljači se nastavlja kad se razdani, potrebno je dovesti lovačke pse koji rade na krvnom tragu. U ovoj potrazi bi trebalo biti nekoliko lovaca koji su naoružani sačmaricama u slučaju da je divlja svinja još živa.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi